Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Thewoolbag.com als leverancier van producten optreed. 

Aanbiedingen;
Alle aanbiedingen van Thewoolbag.com zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Op = Op. Type fouten zijn voorbehouden. Voor aanbiedingen geldt: geen korting op korting. Codes voor speciale aanbiedingen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met aanbiedingen en bij producten die speciaal voor de klant zijn besteld.

Overeenkomst;
De koopovereenkomst tussen Thewoolbag.com en de klant is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond.
Thewoolbag.com behoud zich het recht voor, artikelen die niet binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst zijn betaald, te verkopen aan een andere partij.
Indien het product alsnog wordt betaald na deze 14 dagen is de levering van het product onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen.

Prijzen en Betalingen: 
1.    De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2.    Betaling dient te geschieden, zonder korting of compensatie, binnen 7 dagen na besteldatum indien het leveringen binnen Nederland betreft en binnen 14 dagen na besteldatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.    Betaling kan geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere betalings- of bestelvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling via bank geldt als datum van betaling, de datum van creditering op de bankrekening van Thewoolbag.com.
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Thewoolbag.com gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel onmiddellijk te ontbinden zonder verdere opgave van redenen. 

Levering:
Thewoolbag.com levert de bestelde artikelen binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. Thewoolbag.com zorgt voor de verzending per post. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering (is op het moment van aanbieden aan de transporteur), indien de producten in zijn geheel betaald zijn.  Thewoolbag.com is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering(en) worden door Thewoolbag.com gedragen, tenzij duidelijk anders afgesproken. Thewoolbag.com hanteert geen maximale levertermijn, daar sommige artikelen speciaal gemaakt moeten worden en Thewoolbag.com hier afhankelijk is van de fabrikant. Speciaal bestelde artikelen kunnen nooit geannuleerd worden, tenzij hier – vooraf – duidelijke afspraken over zijn gemaakt.

Verzending, factuur en betaalmethode:
Bestellingen worden geleverd via een expediteur of kunnen op afspraak (via telefoon of email) worden afgehaald. Thewoolbag.com bevestigd uw bestelling per email op de door u opgegeven emailadres. Hierin bevindt zich het overzicht van uw bestelling met alle benodigde gegevens van Thewoolbag.com en de opgegeven gegevens van de klant. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
De factuur wordt met de zending meegeleverd.
Betaalmogelijkheden;
1.    Vooruitbetaling, betaling via overschrijving.
2.    Contante betaling bij ophalen

Toepasselijk recht en bevoegde rechter;
1.    Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.    Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Herroepingsrecht;
Thewoolbag.com hanteert voor het herroepingsrecht een termijn van 7 dagen.
Wanneer de goederen worden geretourneerd dan zijn de verzendkosten voor de koper, tenzij duidelijk anders afgesproken. Indien een deel van de bestelling wordt teruggezonden zijn de verzendkosten voor de koper.
Uiteraard dient de verpakking en de inhoud niet beschadigd te zijn. Binnen 2 werkdagen wordt u bedrag van de aankoop teruggestort. Borduur garens, naalden, oorbellen en geopende verpakkingen worden nooit teruggenomen. Mochten deze artikelen toch worden geretourneerd, dan worden ze niet gecrediteerd.
Goederen, die zonder overleg worden geretourneerd worden niet geaccepteerd.

Garantie, klachten, niet goed geld terug;
Uiteraard neemt Thewoolbag.com elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Thewoolbag.com daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte, de meldingstermijn is 7 dagen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde van de betreffende producten gerestitueerd te krijgen, NADAT HET ARTIKEL door Thewoolbag.com in onbeschadigd, in de originele staat is  terugontvangen.
Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk of per e-mail en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres ofwel, bij niet direct zichtbare gebreken, binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

Voor evt. geschillen zie ook: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Thewoolbag.com  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

The Woolbag is een onderdeel van Jewelflower®.

I.v.m. eerdere diefstal van persoonlijke gegevens staan deze niet op de website vermeld.
Deze zijn wel op te vragen, indien de reden hiervan duidelijk wordt omschreven.


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.) 

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij thewoolbag.com als leverancier van producten optreed.

Aanbiedingen;
Alle aanbiedingen van thewoolbag.com zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Op = Op. Type fouten zijn voorbehouden. Voor aanbiedingen geldt: geen korting op korting. Codes voor speciale aanbiedingen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met aanbiedingen en bij producten die speciaal voor de klant zijn besteld.

Overeenkomst;
De koopovereenkomst tussen thewoolbag.com® en de klant is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond.
Jewelflower Designs® behoud zich het recht voor, artikelen die niet binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst zijn betaald, te verkopen aan een andere partij.
Indien het product alsnog wordt betaald na deze 14 dagen is de levering van het product onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen.

Prijzen en Betalingen:
1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2. Betaling dient te geschieden, zonder korting of compensatie, binnen 7 dagen na besteldatum indien het leveringen binnen Nederland betreft en binnen 14 dagen na besteldatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Betaling kan geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere betalings- of bestelvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling via bank geldt als datum van betaling, de datum van creditering op de bankrekening van thewoolbag.com .
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is thewoolbag.com gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel onmiddellijk te ontbinden zonder verdere opgave van redenen.

Levering:
Thewoolbag.com levert de bestelde artikelen binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. thewoolbag.com zorgt voor de verzending per post. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten in zijn geheel betaald zijn. thewoolbag.com is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering(en) worden door thewoolbag.com gedragen. thewoolbag.com hanteert geen maximale levertermijn, daar sommige artikelen speciaal gemaakt moeten worden en thewoolbag.com hier afhankelijk is van de fabrikant. Speciaal bestelde artikelen kunnen niet geannuleerd worden, tenzij hier – vooraf – duidelijke afspraken over zijn gemaakt.

Verzending, factuur en betaalmethode:
Bestellingen worden geleverd via een expediteur of kunnen op afspraak (via telefoon of email) worden afgehaald. thewoolbag.com bevestigd uw bestelling per email op de door u opgegeven email adres. Hierin bevindt zich het overzicht van uw bestelling met alle benodigde gegevens van thewoolbag.com en de opgegeven gegevens van de klant. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
De factuur wordt met de zending meegeleverd.
Betaalmogelijkheden;
1. Vooruitbetaling, betaling via overschrijving.
2. Contante betaling bij ophalen

Toepasselijk recht en bevoegde rechter;
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Herroepingsrecht;
Thewoolbag.com® hanteert voor het herroepingsrecht een termijn van 7 dagen.
Wanneer de goederen worden geretourneerd dan zijn de verzendkosten voor de koper, tenzij duidelijk anders afgesproken. Indien een deel van de bestelling wordt teruggezonden zijn de verzendkosten voor de koper.
Uiteraard dient de verpakking en de inhoud niet beschadigd te zijn. Binnen 2 werkdagen wordt het bedrag van de aankoop teruggestort. Borduur garens, naalden, oorbellen en geopende verpakkingen worden nooit teruggenomen. Mochten deze artikelen toch worden geretourneerd, dan worden ze niet gecrediteerd.
Goederen, die zonder overleg worden geretourneerd worden niet geaccepteerd.

Garantie, klachten, niet goed geld terug;
Uiteraard neemt thewoolbag.com elke voorzorg in acht om uw bestelling zo correct mogelijk af te handelen. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u thewoolbag.com daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte, de meldingstermijn is 7 dagen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde van de betreffende producten gerestitueerd te krijgen, NADAT HET ARTIKEL door thewoolbag.com onbeschadigd en in de originele staat is terugontvangen.

Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk of per e-mail en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst op het afleveradres ofwel, bij niet direct zichtbare gebreken, binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
thewoolbag.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

I.v.m. eerdere diefstal van persoonlijke gegevens staan deze niet op de website vermeld.
Deze zijn wel op te vragen, indien de reden hiervan duidelijk wordt omschreven.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2020 The Woolbag | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.